🕿 Telefon: 0430-71229
✉ Mail: info@horngruppen.se
Ägare: Kerstin & Karl Ove Bengtsson

HÖRNGRUPPEN AB

Från att under 90-talet och 00-talet varit det största privata fastighetsbolaget med enbart hyreslägenheter i Laholms centrala delar, är vi numera under 10-talet ett av de minsta. Dock bestående av två unika fastigheter.

Fastigheter


Storgatan 21

Den ena fastigheten på Storgatan 21 har anor från 1850 och innehåller, efter ombyggnad, 8 lägenheter. Till tomten hör en charmig trädgård.

Storgatan 28/Vingesgatan 2

Den andra fastigheten på Storgatan 28/Vingesgatan 2 har 11 lägenheter och 3 mindre lokaler. Fastigheten är uppförd 1902 och har i allt väsentligt bibehållen stil, kakelugnar och högt i tak. Innergården är belagd med kullersten. Laholms vackraste hyresfastighet!